Home

Xin Chào các tềnh iu~
Đây là động Tuyết Ngân Hà~ nên muốn giới thiệu sợ qua về bản thân một chút

PI SÀ :

Tên : Yukki (ゆっき)

Thường gọi : Yuu, Yukki-chan~